Partners

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Covida vzw is een vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Meer informatie hierover vind je op https://www.vaph.be/organisaties/vza/algemeen.

 

Peterschappen

Covida is héél blij met zijn twee peterschappen.

De vliegbasis van Kleine Brogel bestaat uit verschillende groepen. Eén van die groepen is de verdedigings- en steungroep. Zij hebben het peterschap over de kinderen en jongeren van Siemkensheuvel.
Elk jaar krijgen onze kinderen en jongeren leuke cadeaus én ze mogen bovendien in groep op bezoek gaan in de legerbasis. Bovendien levert Kleine Brogel logistieke steun aan onze Siemkensheuvelfeesten.

Saffraanberg is de koninklijke school voor onderofficieren van Sint-Truiden. Alle onderofficieren van defensie volgen hier hun basisopleiding. Saffraanberg heeft het peterschap over onze volwassenen. Jaarlijks worden zij uitgenodigd op een heerlijke verwendag (SAFF Day). Bovendien is de opbrengst van deze fijne dag bestemd voor de peterschapsinstellingen.

we zoeken
samen
met jou
de beste
ondersteuning
Contactpersoon
(de persoon die info wenst)Zorgvrager
(de persoon waar ik een vraag voor heb)
Voor andere vragen, mail je naar info@covida.be