minderjarigen

Covida biedt via het Multifunctioneel Centrum (MFC) zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking. Ook met bijkomende zorgvragen kan je bij ons terecht (bv. gedrags- of emotionele stoornis, autismespectrumstoornis, ...).
Dit gebeurt in continue samenspraak met het gezin en de omgeving. Het zorgaanbod is soepel en op maat. Voor elke cliënt is er een passende en flexibele begeleiding.
 
Afhankelijk van de zorgvraag zijn er 4 verschillende ondersteuningsvormen mogelijk: schoolaanvullende opvang, schoolvervangende opvang, verblijf en Mobiel-Ambulante Begeleiding
we zoeken
samen
met jou
de beste
ondersteuning
Contactpersoon
(de persoon die info wenst)Zorgvrager
(de persoon waar ik een vraag voor heb)
Voor andere vragen, mail je naar info@covida.be