Siemkensheuvel - Mobiel-Ambulante Begeleiding

De Mobiel-Ambulante Begeleiding (MAB) is er voor jongens en meisjes van 2,5 jaar tot 21  jaar met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis of gedrags- of emotionele stoornis én hun gezin.

Het kind of de jongere wordt individueel ondersteund in het thuismilieu en er wordt (intensieve) opvoedingsondersteuning (pedagogische ondersteuning, emotionele ondersteuning, …) geboden aan de ouders.  Doelstelling is dat de draagkracht van het gezin wordt vergroot en dat er samen met het gezin gezocht wordt naar oplossingen voor de moeilijkheden die zich stellen.  Hiervoor zal er eventueel ook samengewerkt worden met andere hulpverleningsdiensten die al in het gezin betrokken zijn.

Afhankelijk van de hulpvraag van het kind en het gezin, zal een begeleider het gezin ondersteuning bieden: hetzij via huisbezoeken,  gesprekken met de cliënt en/of de ouders, overleg met de school, enz.  De frequentie wordt aangepast aan de wensen van de zorgvrager, rekening houdend met de mogelijke middelen.

Contacteer ons via siemkensheuvel@covida.be of op het telefoonnummer 089 41 02 00

we zoeken
samen
met jou
de beste
ondersteuning
Contactpersoon
(de persoon die info wenst)Zorgvrager
(de persoon waar ik een vraag voor heb)
Voor andere vragen, mail je naar info@covida.be