Siemkensheuvel - Schoolaanvullende dagopvang

In Klim-Op (Maaseik) en De Bolster (Dilsen-Stokkem) zijn er 5 leefgroepen waar jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar in dagopvang worden ondersteund. Zij hebben een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking . Een aantal kinderen kampt met een autismespectrumstoornis en/of een gedrags- of emotionele stoornis.

Schoolaanvullende dagopvang bestaat uit een breed aanbod voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag of in de vakantie.

De schoolaanvullende dagopvang kan gecombineerd worden met mobiele begeleiding.

Contacteer ons via siemkensheuvel@covida.be of op het telefoonnummer 089 41 02 00.

we zoeken
samen
met jou
de beste
ondersteuning
Contactpersoon
(de persoon die info wenst)Zorgvrager
(de persoon waar ik een vraag voor heb)
Voor andere vragen, mail je naar info@covida.be