Siemkensheuvel - Verblijf 

In Maaseik zijn er 10 leefgroepen waar jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar kunnen verblijven. Zij hebben een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking . Een aantal kinderen kampt met een autismespectrumstoornis en/of een gedrags- of emotionele stoornis. 

De kinderen en jongeren maken gebruik van het ‘verblijf’ omdat zij tijdelijk of permanent nood hebben aan een vervangende woon- of leefomgeving.

Soms is dit omdat de kinderen of jongeren omwille van hun beperking een zeer specifieke ondersteuning nodig hebben. Andere kinderen of jongeren verblijven in het Multifunctioneel Centrum (MFC) ook omwille van sociale omstandigheden.

De meeste kinderen en jongeren gaan naar het buitengewoon onderwijs. Aansluiting bij het gewoon onderwijs is zeker ook mogelijk.

'Verblijf' kan gecombineerd worden met Mobiel-Ambulante Begeleiding (MAB).

Contacteer ons via siemkensheuvel@covida.be of op het telefoonnummer 089 41 02 00.

we zoeken
samen
met jou
de beste
ondersteuning
Contactpersoon
(de persoon die info wenst)Zorgvrager
(de persoon waar ik een vraag voor heb)
Voor andere vragen, mail je naar info@covida.be