Siemkensheuvel Maaseik & Dilsen-Stokkem

Unit Siemkensheuvel is een MultiFunctioneel Centrum (MFC) dat zorg en begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of met een autismespectrumstoornis of een gedrags- of emotionele stoornis. De ondersteuning gebeurt in samenspraak met het gezin en de omgeving.

Het zorgaanbod is soepel en op maat. 

Er zijn verschillende opvangvormen. Klik hiernaast voor meer info.

Contact
089 41 02 00
siemkensheuvel@covida.be

 

Een overzicht van onze andere units