Oostheuvel  Dagondersteuning

Binnen de dagondersteuning worden zinvolle activiteiten op maat van de deelnemer aangeboden, waarbij men voldoening kan vinden in ‘arbeid’. Hieronder verstaan we ‘het leveren van een inspanning met een verplichtend karakter met een zinvol resultaat tot gevolg’. De activiteiten vinden meestal plaats in groepsverband, met de nabijheid van een begeleider. Het niveau van werken is aangepast aan de mogelijkheden, keuzes en behoeften van de personen. 

Bekijk hier meer informatie over de dagondersteuning van Oostheuvel:
dagcentrum


Contact

012 45 12 91 
oostheuvel@covida.be

Een overzicht van onze andere units