Het Roer  Individuele ondersteuning

Personen die zelfstandig kunnen wonen – alleen , als koppel of als gezin – in een huis of appartement en die nood hebben aan beperkte ondersteuning kunnen we verder helpen via het aanbieden van individuele ondersteuning.

De hoofddoelstelling is dat cliënten een zo zelfstandig mogelijk bestaan kunnen uitbouwen met een zo hoog mogelijke ‘kwaliteit van leven’. 

De begeleiding kan ondersteuning bieden op het vlak van:

> administratie
> gezondheid
> vrije tijd
> huisvesting
> budgettering
> dagbesteding/werk
> huishoudelijke organisatie
> sociale contacten/relaties
> opvoeding van kinderen

Bekijk hier meer informatie over de individuele ondersteuning van Het Roer:
individuele ondersteuning


Contact

011 26 09 28
hetroer@covida.be

Een overzicht van onze andere units