Het Roer  Hasselt

Unit Het Roer biedt dag-, woon- en individuele ondersteuning aan volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Ook bestaat de mogelijkheid om voor korte periodes te logeren indien er infrastructurele ruimte is binnen de unit.

Er is ook een buitenschoolse opvang en een mogelijkheid tot opvang tijdens de vakanties voor minderjarigen uit het buitengewoon onderwijs: Ons Kind.

Er zijn verschillende opvangvormen. Klik hiernaast voor meer info.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden tot RTH-ondersteuning.


Contact

011 26 09 20
hetroer@covida.be

Een overzicht van onze andere units