Drie Linden  Individuele ondersteuning

Personen die zelfstandig kunnen wonen – alleen , als koppel of als gezin – in een huis of appartement en die nood hebben aan beperkte ondersteuning kunnen we verder helpen via het aanbieden van individuele ondersteuning.

De hoofddoelstelling is dat cliënten een zo zelfstandig mogelijk bestaan kunnen uitbouwen met een zo hoog mogelijke ‘kwaliteit van leven’. 

De begeleiding kan ondersteuning bieden op het vlak van:

> administratie
> gezondheid
> vrije tijd
> huisvesting
> budgettering
> dagbesteding/werk
> huishoudelijke organisatie
> sociale contacten/relaties
> opvoeding van kinderen

Bekijk hier meer informatie over de individuele ondersteuning van Drie Linden:
individuele ondersteuning


Contact

089 84 95 10
drielinden@covida.be

Een overzicht van onze andere units