Drie Linden  Woonondersteuning

Er wordt gestreefd naar huiselijkheid en gezelligheid, een plek waar de bewoners zich thuis kunnen voelen. Er wordt nauw samengewerkt met de familie van de bewoner. We werken vraaggericht, dit wil zeggen dat we rekening houden met elke behoefte van de bewoner, rekening houdend met onze eigen waarden en normen. Dit betekent dat de zorg die we aanbieden flexibel is en evolueert in functie van de zorgvraag.

Bekijk hier meer informatie over de woonondersteuning van Drie Linden:
wooncentrum


Contact

089 84 95 10
drielinden@covida.be

Een overzicht van onze andere units