Drie Linden  Dagondersteuning

Het accent ligt op het algemeen welbevinden. We streven naar een uitnodigende en rustgevende sfeer, waarbinnen activiteiten worden aangeboden die aansluiten bij de leefwereld van de cliënt. In de ene werkgroep staat het beleven van het leefklimaat centraal, in de andere werkgroep ligt het accent meer op creativiteit. 

Bekijk hier meer informatie over de dagondersteuning van Drie Linden:
dag- en arbeidscentrum


Contact

089 84 95 10
drielinden@covida.be

Een overzicht van onze andere units