De Kade  Woonondersteuning

De hoofddoelstelling is zorgen dat de bewoners zich tevreden en thuis voelen met een zo hoog mogelijke ‘kwaliteit van leven’. Het huis waarin zij wonen moet voor hen een echte thuis worden.

De klemtoon ligt op emancipatorisch werken: inspraak, respect, individualisering, integratie in de samenleving, vraaggestuurd aanbod en ondersteuning op maat. In die zin bieden wij een gedifferentieerd aanbod van woningen aan onze bewoners. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag is er continu begeleidend personeel aanwezig of slechts begeleiding van op afstand.

De klemtoon ligt op het bevorderen of onderhouden van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid (persoonlijke hygiëne, huishoudelijke vaardigheden, ...), de verzorgingsmomenten en het aanbieden van zinvolle activiteiten in de sfeer van vrije tijd en gezelligheid (avonden, weekends, ...).

Bekijk hier meer informatie over de woonondersteuning van De Kade:
woningen


Contact

089 41 03 00
dekade@covida.be

 

Een overzicht van onze andere units