De Kade  Dagondersteuning

De belangrijkste doelstelling in de werking is zinvolle activiteiten op maat. De klemtoon ligt op emancipatorisch werken: inspraak, respect, individualisering, integratie in de samenleving, vraaggestuurd aanbod en ondersteuning op maat. Via allerlei activiteiten streven wij ernaar het zelfvertrouwen en het zelfwaardegevoel van onze deelnemers te verhogen. Een andere belangrijke doelstelling is het bevorderen van bepaalde basisvaardigheden en het behoud van lichamelijke fitheid.

Bekijk hier meer informatie over de dagondersteuning van De Kade:
dagcentrum De Giek

dagcentrum De Graaf

Contact
089 41 03 00
dekade@covida.be

Een overzicht van onze andere units